Giá bán lại của chiếc Ferrari Enzo đã tăng rất mạnh trong nh...

07/07/2022 bởi Văn Tuấn
Giá bán lại của chiếc Ferrari Enzo đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây và vào tháng 8 năm ngoái, một chiếc Enzo màu đen đã chạy 27.358 km được bán với giá 3,36 triệu USD tương đương hơn 78 tỷ đồng. Một chiếc Enzo có odo thấp hơn (4.760 km) đã bán với giá 2,84 triệu Euro tương đương 70 tỷ đồng vào tháng 3 vừa qua.