Ford Mustang được xem là một trong những mẫu xe thành công n...

27/04/2022 bởi Hoài An
Ford Mustang được xem là một trong những mẫu xe thành công nhất trong nền công nghiệp ô tô Mỹ, góp phần định hình nên dòng xe cơ bắp nổi tiếng.