Đối với Ioniq 5, mẫu xe Hàn Quốc đã được triệu hồi với 10.72...

20/05/2022 bởi Hoài An
Đối với Ioniq 5, mẫu xe Hàn Quốc đã được triệu hồi với 10.729 xe được sản xuất từ ​​ngày 4 tháng 10 năm 2021 đến ngày 26 tháng 4 năm 2022.
Việc thu hồi IONIQ 5 liên quan đến hệ thống hỗ trợ đỗ xe của xe khi xe tắt máy. Điện áp dao động đột ngột có thể xảy ra trong khi xe đang tắt máy, có khả năng khiến xe đang đỗ tạm thời rời khỏi vị trí đỗ. Nếu điều này xảy ra khi xe đang đậu trên địa hình không bằng phẳng thì xe có thể bị trôi rất nguy hiểm.
Các cơ quan quản lý an toàn ở Hàn Quốc đã thông báo cho Hyundai Motor America về cuộc điều tra về các khiếu nại bảo hành liên quan đến Ioniq 5 vào ngày 2 tháng 5. Không dưới bốn đơn kiện công ty mẹ ở quốc gia châu Á này nhận được, cáo buộc xe trôi sau khi đỗ xe ở chỗ nghiêng.

Trong trường hợp của Ioniq 5, một biện pháp khắc phục phần mềm đã được triển khai trong quá trình sản xuất dưới dạng một thay đổi đang chạy vào ngày 2 tháng 5. Các đại lý và chủ sở hữu sẽ được thông báo vào ngày 10 tháng 7.
Phần mềm được cập nhật ngăn không cho bộ phận điều khiển cần số điều khiển hệ thống sang số cho phép di chuyển khỏi vị trí đỗ.