Đối thủ cùng phân khúc với chiếc Audi Q2 là Mercedes GLA 200...

13/04/2022 bởi Văn Tuấn
Đối thủ cùng phân khúc với chiếc Audi Q2 là Mercedes GLA 200 (1,859 tỷ), BMW X1 (1,895 tỷ) và Volvo XC40 (1,75 tỷ). Với các đối thủ, giá xe Audi Q2 thấp hơn khoảng từ 100 triệu đồng, giám niêm yết của xe Audi Q2 là 1,65 tỷ đồng.