DM là viết tắt của từ “Japanese Domestic Market”, một thuật...

09/10/2022 bởi Trâm Trang
DM là viết tắt của từ “Japanese Domestic Market”, một thuật ngữ dùng để chỉ các mặt hàng tiêu dùng nội địa Nhật Bản. Trên thế giới, những chiếc xe JDM được xem như một từ dùng để chỉ đến khái niệm chơi xe nội địa Nhật Bản.