Định giá Honda CR-V 2.0 2017?

23/07/2022 bởi Hoà Hảo
Định giá Honda CR-V 2.0 2017?
Tôi muốn mua lại xe CR-V 2017 bản 2.0, nhờ độc giả có kinh nghiệm sử dụng thực tế tư vấn. (
Cảm giác lái, độ bền, hỏng vặt... Giá hiện nay khoảng bao nhiêu thì mua được, mức tiêu hao xăng. Có thể tìm mua được xe gia đình sử dụng một chủ mua từ mới và chi phí bảo dưỡng xe sau 5 năm sử dụng.