Điều hòa ô tô thiếu gas lạnh

02/05/2022 bởi Hoà Hảo
Điều hòa ô tô thiếu gas lạnh

Khi điều hòa ô tô thiếu gas lạnh, dàn nóng của thiết bị sẽ không có đủ môi chất lạnh để đẩy vào van tiết lưu. Van tiết lưu cũng vì thế mà không có đủ nhiên liệu cần thiết để chuyển hóa môi chất từ dạng lỏng sang dạng sương qua dàn bay hơi (dàn lạnh) để phả hơi mát vào trong xe hơi.