Diễn viên Quỳnh Hoa là người đầu tiên được bàn giao Porsche Macan 2022 tại Hà Nội

01/05/2022 bởi Le Na,
Diễn viên Quỳnh Hoa là người đầu tiên được bàn giao Porsche Macan 2022 tại Hà Nội

Tại Việt Nam, Porsche Macan 2022 được phân phối chính hãng với 4 phiên bản gồm Macan Tiêu chuẩn, Macan T, Macan S và Macan GTS, đi kèm giá bán tương ứng 2,99 - 3,23 - 3,81 - 4,70 tỷ VNĐ. Tại Việt Nam, Porsche Macan 2022 được phân phối chính hãng với 4 phiên bản gồm Macan Tiêu chuẩn, Macan T, Macan S và Macan GTS, đi kèm giá bán tương ứng 2,99 - 3,23 - 3,81 - 4,70 tỷ VNĐ.