Đây là mẫu xe được ra mắt cùng với CX-30 sử dụng chung nền t...

15/04/2022 bởi Anh Thi
Đây là mẫu xe được ra mắt cùng với CX-30 sử dụng chung nền tảng khung gầm và động cơ với Mazda2 hướng đến nhóm khách hàng trẻ và muốn có mẫu xe gầm cao cá tính, đẹp mắt. Điểm yếu của CX-3 nằm ở giá bán và không gian khiêm tốn.