Dàn xế hộp có giá trị ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng mang...

13/04/2022 bởi Phương Thi
Dàn xế hộp có giá trị ước tính lên tới cả trăm tỷ đồng mang toàn biển số cực đẹp như tứ quý 8, tứ quý 6,... đa số là xe 29A, 30A đăng ký tại Hà Nội, có 2 chiếc Bentley và BMW là biển 34A Hải Dương.