Cùng là màu đen nhưng sao nước sơn đen của Rolls-Royce lại khác biệt?

12/05/2022 bởi Tân Quốc Vương
Cùng là màu đen nhưng sao nước sơn đen của Rolls-Royce lại khác biệt?
Xe bình dân sẽ có 3 lớp sơn, bao gồm ba lớp: sơn lót (Primer), sơn màu (Base Color Coat) và sơn bóng (Clear Coat), nếu tính thêm lớp sơn tĩnh điện thì chúng ta có 4 lớp sơn. Có kha khá mẫu xe nhiều tỷ đồng nhưng vẫn chỉ được sơn 4 lớp cơ bản này mà thôi.
Xe Rolls-Royce được phủ tới 23 lớp sơn, trong đó phần lớn là các lớp sơn bóng. Mỗi lớp sơn được đánh bóng bằng tay trước khi được sơn đè lên lớp khác. Màu sơn đen của Rolls-Royce là hoàn hảo và bóng như gương vì quá trình đánh bóng và phủ sơn bóng liên tục này!