Có thể nói Ferrari 488 GTB là siêu xe có số lượng nhiều nhất...

10/04/2022 bởi Thuỳ Trang
Có thể nói Ferrari 488 GTB là siêu xe có số lượng nhiều nhất tại thị trường Việt Nam, thế nên chủ sở hữu đã nâng cấp với bản độ SVR tạo sự khác biệt.