Có nhiều điểm tương đồng giống đàn anh CX-5 nhưng CX-30 nhỏ...

26/04/2022 bởi Bảo Thi
Có nhiều điểm tương đồng giống đàn anh CX-5 nhưng CX-30 nhỏ hơn, bề ngoài thể thao hơn, hướng đến những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ và giá bán thấp hơn CX-5.