Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, Honda Việt Nam gặp khó kh...

01/05/2022 bởi Le Na,
Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, Honda Việt Nam gặp khó khăn trong việc một số mẫu xe tay ga sản xuất nội địa

Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo về tác động của chuỗi cung ứng ảnh hưởng nặng nề đến tình trạng sẵn có của một số mẫu xe tay ga trong nước.