Chiếc Zonda HP Barchetta cuối cùng với số hiệu 3/3 đã được b...

15/04/2022 bởi Hoà Hảo
Chiếc Zonda HP Barchetta cuối cùng với số hiệu 3/3 đã được bàn giao cho chủ sở hữu ngay tại trụ sở của thương hiệu Pagani