Buổi tối mưa của gia đình trong chiếc xe nhỏ. Điểm đặc biệt...

04/06/2022 bởi Hoài An
Buổi tối mưa của gia đình trong chiếc xe nhỏ. Điểm đặc biệt và thuận tiện nhất của Vanlife là dù trời mưa hay nắng, ban ngày hay buổi tối cũng chẳng ngại suy nghĩ xem phải ở đâu. Đó là điều mình đã trải qua 2 năm, không hề than phiền 1 chút gì về nó. Mình có nói: Cuộc đời từ nay đến về sau, không có chiếc Vanlife này thì phải có chiếc Vanlife khác, chứ sống mà không di chuyển mình chịu không nổi.