Áp dụng hàng loạt quy định mới về đăng ký xe ôtô từ tháng 5-2022

26/04/2022 bởi Le Nam
Áp dụng hàng loạt quy định mới về đăng ký xe ôtô từ tháng 5-2022

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020 về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe do Bộ Công an mới ban hành với hàng loạt quy định mới như cho phép người dân có thể làm đăng ký xe máy tại công an xã, được đăng ký, bấm biển số xe ôtô tại Công an cấp huyện…