20

21/07/2022 bởi Kim Mai

Thẻ thu phí tự động bị bong có hoạt động?
Tôi dán thẻ thu phí tự động lên đèn, khi rửa xe bị bong lớp ngoài, con chíp và lớp bên trong vẫn dính bình thường.
Xin hỏi tình trạng như trên xe qua trạm có hoạt động bình thường không